Di chúc đã công chứng có sửa đổi được không?

Di Chúc Đã Công Chứng Có Sửa Đổi Được Không?

Dịch thuật công chứng 24h (Trans24H) ⭐ Dịch thuật và công chứng nhanh, lấy ngay trong ngày ⭐ Giá rẻ - chỉ từ 25k ⭐ Dịch thuật công chứng uy tín hàng đầu Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM...

Di chúc sau khi đã được lập và công chứng hợp pháp, sau đó vì một lý do nào đó mà người lập di chúc muốn sửa đổi nó. Vậy điều này được thực hiện như thế nào? Hôm nay, Trans24h sẽ giải đáp câu hỏi này

Luật pháp quy định về di chúc

Điều 650 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc như sau:

  • Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.
  • Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.
  • Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Theo khoản 3 Điều 56 Luật Công chứng năm 2014, di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó.

Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.

Sửa Đổi Di Chúc Đã Công Chứng
Sửa Đổi Di Chúc Đã Công Chứng

Di chúc đã công chứng có quyền được sửa đổi theo pháp luật quy định

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp di chúc (đã được công chứng) thì người lập di chúc được quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó bất cứ lúc nào.

Lưu ý:

Theo khoản 1 điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện: người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

5/5 - (6 bình chọn)