Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự Là Gì? Thủ Tục Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự? Ở Đâu?

Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự

Dịch thuật công chứng 24h (Trans24H) ⭐ Dịch thuật và công chứng nhanh, lấy ngay trong ngày ⭐ Giá rẻ - chỉ từ 25k ⭐ Dịch thuật công chứng uy tín hàng đầu Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM...

Hợp pháp hoá lãnh sự là thủ tục bắt buộc đối với bất kỳ tài liệu văn bản nước ngoài liên quan đến pháp luật muốn lưu hành, sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu rõ thủ tục, quy trình hợp pháp hoá lãnh sự; hợp pháp hoá lãnh sự ở đâu? Thời gian và chi phí hợp pháp hoá lãnh sự?

Hợp pháp hoá lãnh sự là gì?

Hợp pháp hoá lãnh sự là thủ tục bắt buộc đầu tiên khi làm các hồ sơ, thủ tục liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP quy định:

Hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.”

Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng thủ tục này chính là khi chúng ta có giấy tờ, văn bản từ nước ngoài về và muốn sử dụng tại Việt Nam, giấy tờ được cơ quan chức năng có thẩm quyền đóng mộc xác nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên văn kiện đó là chính xác. Sau đó chúng ta mới sử dụng giấy tờ đã được hợp pháp hoá lãnh sự này tiếp tục tiến hành các thủ tục khác liên quan.

Hợp pháp hoá lãnh sự ở đâu?

Tại nước ngoài, nếu chúng ta cần hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ để mang về Việt Nam; chúng ta có thể đến các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc các cơ quan được uỷ quyền chức năng lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại.

Tại Việt Nam chúng ta có 2 trụ sở chính tiến hành hợp pháp hoá lãnh sự đó là:

 1. Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chính Minh
  Địa chỉ: 6 Alexandre de Rhodes, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 028 3822 4224
 2. Cục Lãnh Sự Bộ Ngoại Giao Việt Nam
  40 P. Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội
  Điện thoại: 024 3799 3125

Ngoài ra, để hỗ trợ giảm thiểu chi phí di chuyển, hỗ trợ cho những người sinh sống, làm việc ở các tỉnh thành khác, ngoài Hà Nội và Tp.HCM; Chúng ta có 26 Sở/Phòng/Bộ phận Ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng được Bộ Ngoại giao ủy quyền thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự.

Danh sách các cơ quan này được thông báo và cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ https://lanhsuvietnam.gov.vn

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự

Sau khi tìm hiểu cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hoá lãnh sự của chúng ta ở đâu? Giờ chúng ta sẽ đến công đoạn chuẩn bị hồ sơ:

Trình tự, thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự tại Việt Nam

Bộ hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự gồm:

 • 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định; ( xem mẫu và tải về ở cuối bài viết )
 • Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;
 • 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
 • Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận;
 • 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên;
 • 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu nêu tại điểm d và điểm đ khoản 1 điều 14 mục 2 nghị định 111/2011/NĐ-CP để lưu tại Bộ Ngoại giao.

– Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Bộ Ngoại giao.

– Bộ Ngoại giao thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở đối chiếu con dấu, chữ ký và chức danh trong chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trên giấy tờ, tài liệu với mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh đã được nước đó chính thức thông báo cho Bộ Ngoại giao.

Trường hợp mẫu chữ ký, mẫu con dấu và chức danh của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 nghị định 111/2011/NĐ-CP chưa được chính thức thông báo hoặc cần kiểm tra tính xác thực, Bộ Ngoại giao đề nghị cơ quan này xác minh. Ngay sau khi nhận được kết quả xác minh, Bộ Ngoại giao giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho đương sự.

Có thể bạn muốn xem thêm:

Thủ Tục Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự
Thủ Tục Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự

Trình tự, thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

– Người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

 • 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định;
 • Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;
 • 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
 • Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được chứng nhận bởi Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài nơi có Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam kiêm nhiệm;
 • 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài mà cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hiểu được, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên;
 • 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu nêu tại điểm d và điểm đ để lưu tại Cơ quan đại diện.

– Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị hợp pháp hóa xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Cơ quan đại diện.

– Cơ quan đại diện thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở đối chiếu con dấu, chữ ký, chức danh trong chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài với mẫu con dấu, mẫu chữ ký, chức danh đã được nước đó chính thức thông báo cho Cơ quan đại diện.

– Trường hợp mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của cơ quan và người có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự nước ngoài chưa được chính thức thông báo hoặc cần kiểm tra tính xác thực. Cơ quan đại diện đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác minh. Ngay sau khi nhận được kết quả xác minh, Cơ quan đại diện giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho đương sự.

Thời gian giải quyết hồ sơ hợp pháp hoá lãnh sự

Thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn nhưng không quá 05 ngày làm việc.

Mức phí phải nộp khi hợp pháp hoá lãnh sự

Mức phí phải nộp cho mỗi bộ hồ sơ hợp pháp hoá lãnh sự là 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/lần.

Những giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hoá lãnh sự

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP quy định những loại giấy tờ sau được miễn hợp pháp hoá lãnh sự:

 1. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.
 2. Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
 3. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 4. Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

Có thể bạn muốn xem thêm:

Những giấy tờ, tài liệu không được hợp pháp hoá lãnh sự

Theo Điều 10 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP quy định các  giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự:

 1. Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính chính theo quy định pháp luật.
 2. Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự có các chi tiết mâu thuẫn nhau.
 3. Giấy tờ, tài liệu giả mạo hoặc được cấp, chứng nhận sai thẩm quyền theo quy định pháp luật.
 4. Giấy tờ, tài liệu có chữ ký, con dấu không phải là chữ ký gốc, con dấu gốc.
 5. Giấy tờ, tài liệu có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam.

Mẫu tờ khai hợp pháp hoá lãnh sự

Mẫu Tờ Khai Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự
Mẫu Tờ Khai Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự

Link download mẫu tờ khai chứng nhận hợp pháp hoá lãnh sự

Cty chuyên dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự uy tín tại Dịch Thuật Công Chứng Trans24H

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự thường nhiều bước phức tạp, tốn thời gian và công sức. Nắm bắt được vấn đề này, Trans24H triển khai dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự.

Với kinh nghiệm lâu năm ở lĩnh vực này, các thủ tục rắc rối đều được chúng tôi xử lý chuyên nghiệp và nhanh gọn.

Chúng tôi am hiểu mọi thủ tục hành chính quan trọng này; cũng như chúng tôi có cán bộ chuyên trách việc hợp pháp hoá lãnh sự. Vì vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng, thời gian, chi phí.

Một số hồ sơ có thể lấy ngay trong ngày. Đối với các tài liệu không cần gấp, thời gian hoàn thành sẽ khoảng 2 đến 3 ngày.

Văn Phòng Dịch Thuật Công Chứng Trans24h

Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự Chuyên Nghiệp Trans24H
Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự Chuyên Nghiệp Trans24H
5/5 - (9 bình chọn)